חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי חיים הכהן
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: צרפת
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' חננאל.
מורו: רבינו יעקב תם.

נמנה על חכמי צרפת מבעלי התוספות.
ונכדו מבתו (ר' משה מקוצי) מזכירו בספרו "ספר מצוות גדול" [סמ"ג] ומכנה אותו רבינו חיים כהן גדול.