חברי MyTzadikהרשמה חינם!
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
אדמו"ר רבי אריה לייבוש ליפשיץ מווישניצא
תאריך הילולא: י''ז טבת מקום קבורה: פולין
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
בז'סקו [בריגל]
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' חיים אשר.
אשתו: חנה (בזיווג שני).
בניו: ר' אהרן זליג, ר' חיים בריש ור' משולם זלמן יהונתן.
מורו: ר' יעקב יצחק הלוי הורוויץ [החוזה מלובלין].

נולד בשנת ה'תקכ"ז בעיר ירוסלב (פולין).
מילדותו שקד על לימוד התורה, התפרסם כעילוי וכונה "רבי לייבוש חריף".
נשא לאישה בת למשפחת עשירים מפשמישל וזוגתו עסקה במסחר היין של משפחתה אולם לאחר שסרב לעסוק במסחר ונסע ללמוד אצל ר' יעקב יצחק הלוי הורוויץ ["החוזה מלובלין"] נענה לבקשת זוגתו והעניק לה גט.
נשא לאישה את בתם של חיה שרה ור' משה טייטלבוים (בעל "ישמח משה") שהסכימו לתנאי שלא יקבל עליו רבנות ובשעת החופה נגלתה אליו סבתו שנפטרה ואמרה לו שלא יחשוב שזה הזיווג השני אלא הוא זיווגו הראשון.
נסמך על שולחן חותנו והצליח להשפיע עליו להגיע אל ר' יעקב יצחק הלוי הורוויץ ["החוזה מלובלין"]. לאחר שאיבד את כל רכושו נאלץ לכהן כרב בעיירה קרעשיב [סמוכה לבילגוריי] (פולין). בשנת ה'תקס"ח החל למלא את מקום חותנו כרב הקהילה בעיירה שינובה [שיניאווה] (פולין), עבר לווישניצא (פולין) ולאחר פטירת מורו ("החוזה מלובלין") בט' אב ה'תקע"ה מונה לאדמו"ר.
בשנת ה'תק"ץ השיא את בתו לאדמו"ר רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינובה.
בחול המועד סוכות שנת ה'תקצ"ח גורש מווישניצא היות והתערב בענייני הבחירות של החברה קדישא ועבר להתגורר בעיר בריגל [סמוכה לווישניצא]. החליט לעלות לארץ ישראל והחל לאסוף כספים למטרה זו אולם בהשפעת חותנו נותר בבריגל.
בשנת ה'תר"ו השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    ארי שבחבורה: על מסכת כתובות
•    אריה דבי עילאי: על שולחן ערוך
•    חידושי אריה דבי עילאי
•    עטרת זקנים: על הש"ס

תמונת הציון באדיבות K. Bielawski