חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל רבי בנימין לוי אשכנזי
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: סוריה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
בכפר הסמוך לארם צובא [חלב]
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' מאיר.
בנו: ר' שלמה.
מתלמידיו: המקובל רבי דוד חביליו.

בשנת ה'תי"ז יצא לאיטליה כשד"ר [שליח דרבנן] מטעם קהילת צפת.
בשנת ה'תכ"ח יצא בשליחות לצידון (לבנון).
בשנת ה'תל"ב שוב נאלץ לצאת בשליחות לסוריה והשיב את נשמתו ליוצרה.