חברי MyTzadikהרשמה חינם!
המקובל רבי יוסף בכור ויטאל
תאריך הילולא: ג' תשרי מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
ירושלים
אביו: ר' שלמה.

נמנה על מקובלי "בית א-ל" ובשנת ה'תרכ"ו הוציא לאור יחד עם ר' יצחק קאלאמרו את הספרים "שער הגלגולים", "שער ההקדמות", "שער הכוונות" ו"שער רוח הקודש" של ר' חיים ויטאל.
בשנת ה'תרמ"ט השיב את נשמתו ליוצרה.