חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי מנצור מרזוק
תאריך הילולא: ד' סיון מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
ירושלים: הר הזיתים
גוש: בוראק, תת חלקה: ט"ו שורה: 20 מספר: 36
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אחיו: ר' סעדיה.

בילדותו התייתם מאביו ולמד עם אחיו הגדול (ר' סעדיה).
נמנה על חכמי ארם צובא [חלב] (סוריה).
עלה לארץ ישראל והתיישב בירושלים, נמנה על ראשי המכוונים בישיבת "בית א-ל".
בשנת ה'תקמ"ט השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    בית צור
•    בן פדהצור (ק)
•    צור תעודה (ק)
•    קרבן אליצור (ק)