חברי MyTzadikהרשמה חינם!
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
רבי אברהם פורטליאנו
תאריך הילולא: ב' טבת מקום קבורה: איטליה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

מנטובה: דרך לניאגו [לונטה-פראסינו].

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' דוד.
בניו: אליעזר, ר' דוד, יהודה.
סבא: ר' אליעזר (מצד אביו).
מוריו: ר' יהוסף זרקא, ר' יהוסף סיני, ר' יעקב מפאנו, ר' מאיר קצנלבוגן [המהר"מ מפדובה].

לאחר ששקד מילדותו על לימוד התורה למד רפואה והיה לאחד הרופאים הגדולים והידועים ביותר. הרופאים במנטובה הכירו בגדולתו וקיבלוהו כחבר שווה זכויות בקהילת הרופאים, האפיפיור העניק לו רישיון מיוחד לרפא חולים נוצרים, שימש כרופאם הפרטי של בני הנסיכים וכונה בשם "אביר הרופאים".
בו' חשון ה'שכ"ו החל למול ורשם בפנקס מיוחד שמות של 360 ילדים אותם מל עם שמות הוריהם, עסק רבות לברר ולבאר את סדר העבודה בבית המקדש וכליו.
בצוואתו, הזהיר את בניו על לימוד התורה ועל אמירת סדר הקרבנות והקטורת בתפילה.
בחודש תמוז שנת ה'שס"ה חלה במחלת השיתוק והיה רתוק למיטתו כ – 3 שנים, אף על פי כן כתב ביד ימין את ספריו
ובשנת ה'שס"ח השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• שלטי הגיבורים (ק)