חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי חיים נסים רפאל מוצירי
תאריך הילולא: א' תשרי מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0t
טבריה: שדרות אליעזר קפלן.
בית החיים העתיק ביציאה מטבריה לכיוון צמח מצדו הימני של כביש 90
המיקום המדויק אינו ידוע!
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzad
אביו: ר' אליהו.
בנו: ר' שמואל.
מוריו: ר' אליהו [אביו], המקובל רבי מסעוד חי ברוך (בעל "מרפא לנפש").
מתלמידיו: ר' רפאל יעקב מנשה (בעל "עין המים").

נולד באלכסנדריה (מצרים).
בילדותו שקד על לימוד התורה עם אביו שכיהן כאב"ד [אב בית דין] באלכסנדריה.
בגיל 20 לערך עלה לארץ ישראל והתגורר בצפת, לאחר רעידת האדמה שהתרחשה בתחילת שנת ה'תק"ך וגרמה לנזק רב עבר להתגורר בטבריה ובמשך 7 שנים למד בישיבת ר' יצחק אבולעפיה.
בשנת ה'תקכ"ט יצא כשד"ר [שליח דרבנן] לטורקיה מטעם קהילת היהודים בצפת. זוגתו שנותרה בטבריה חלתה והחליטה להצטרף אליו, הגיעה עם שני ילדיהם לאיזמיר (טורקיה) ונודע לה כי הינו ביוון. כאשר נפגשו ניסה לשכנע את זוגתו לשוב עמו לארץ ישראל אולם היות וסירבה נאלץ להתגורר בעיר סלוניקי. למד ולימד תורה וסבל מדוחק כלכלי. כעבור 7 שנים מונה לרב בעיר סרס [שירון] (יוון) אך זוגתו לא ניאותה להתגורר במקום על כן עזבה חזרה לסלוניקי וברוב ענוותנותו טען כי עוונותיו גרמו לו זאת. כעבור 7 שנים עבר לכהן כרב בעיר לאריסה (יוון) ובמשך כל תקופת כהונתו סבל צער רב. לאחר 8 שנים שב להתגורר בסלוניקי ושקד בישיבה המקומית על לימוד התורה.
שב לארץ ישראל ובשנת ה'תקס"ב השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    באר מים חיים (ק)
•    גירסא דינקותא: חידושי תורה
•    מעשה ניסים: דרשות (ק)