חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי יהודה לייבוש לנדא
תאריך הילולא: כ''ב שבט מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
סדיגורה
מקום קבורתו המדויק אינו ידוע.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' יונה.
אמו: הרבנית בילא דבורה.
בנו (היחיד): ר' ישראל איסר.

נולד בערב ראש השנה שנת ה'תקפ"ד בכפר גרבובייץ (פולין).
מילדותו שקד על לימוד התורה אך נמנע מלעסוק בפלפולים שלא נוגעים הלכה למעשה, נודע כמתמיד עצום המסוגל ללמוד 8 שעות ברציפות והתפרסם כגאון מופלא.
לאחר שנשא לאישה את בתו של הגביר ר' ישראל איסר הכהן ברובינשטיין נסמך במשך שנים על שולחן חותנו בעיר לנצקרין עד לשריפה שכילתה את בתיהם וכל רכושם. החל לכהן כרב בעיר קאליס (רוסיה), עבר לכהן כרב הקהילה במוהילוב והחל לכתוב מחדש את כל חידושיו שאבדו בשריפה. בשנת ה'תרכ"ב המשטרה הרוסית המליצה להדיח אותו מכהונתו היות ולטענתם הינו 'אישיות המזיקה להשכלת היהודים'.
בשנת ה'תרכ"ה מונה בהמלצת אדמו"ר רבי אברהם יעקב פרידמן מסדיגורה לכהן כרב ואב"ד [אב בית דין] העיירה סדיגורה. התפרסם בכינוי "סאדיגערער רב" והשתתף מעת לעת ב'טיש' [שולחן] שערך אדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורה. על אף שרבנים שלחו אליו שאלות הלכתיות לרוב נמנע מלהשיב.
בכ' אב ה'תרמ"ג נפטר אביו בעיר לבוב-למברג.
בשנת ה'תר"ס השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    יד יהודה: על שולחן ערוך יורה דעה