חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי יצחק בר אשר הלוי – הריב"א
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: גרמניה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
שפייר [שפירא].
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' אשר.
מורו: ר' שלמה ירחי [רש"י].
מתלמידיו: ר' אליעזר בר נתן [הראב"ן] (בעל "אבן העזר").

מראשוני בעלי התוספות באשכנז.
נשא לאישה את בתו של ר' אליקים בר משולם הלוי משפירא [שפייר] (גרמניה) ומילא את מקומו בהנהלת הישיבה.
חיבר תוספות על מסכתות רבות וביאורים על התורה.
בשנת ד'תת"ץ לערך השיב את נשמתו ליוצרה.