חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי יצחק ציף
תאריך הילולא: י''ב חשון מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
לבוב
(בסמוך ציוני אביו ואמו).
ציון בנו (אברהם). נפטר: חודש סיון ה'תרע"ט
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' שמעון.
אמו: מרת רבקה.
בניו: אברהם, ר' שמעון.
בתו: מרת סימא (בעלה ר' מנחם נחום רוזנברג).
מוריו: ר' יעקב וויידנפלד (בעל "כוכב מיעקב"), ר' יצחק אהרן סגל איטינגא (בעל מהרי"א הלוי), ר' יצחק שמעלקיס (בעל "בית יצחק").

נולד בשנת ה'תרל"א בעיר למברג [לבוב] (אוקראינה).
מילדותו שקד על לימוד התורה, ניצל מגזירת הגיוס לצבא וניכר בהתמדתו ושקידתו בלימוד. בגיל 17 הוסמך להוראה על ידי מורו (ר' יצחק שמעלקיס), כעבור ימים אחדים חלה עד שנשקפה סכנה לחייו אולם לאחר שמורו הגיע לבקרו הבריא לחלוטין תוך זמן קצר.
בשנת ה'תרנ"ב נשא לאישה את בתו של ר' אורי שרגא פייביל טויבש (בעל "אורי וישעי").
לאחר שר' צבי הירש שטיינברג עבר מטלומאץ' (אוקראינה) לעיר ז'שוב (פולין) מונה במקומו בשנת ה'תרנ"ח לרב הקהילה בעיר טלומאץ' וניצל את קרבתו לשרי השלטון על מנת לבטל גזירות ולפעול טובות לאנשי קהילתו. היה פעיל מאוד בכל תחומי החיים של הקהילה ותמך בציונות, בדרשותיו הנלהבות עורר את מאזיניו לתשובה וליראת שמים ובתפילות הימים הנוראים שימש כחזן וריגש את קהל המתפללים.
בחודש סיון ה'תרע"ט נפטר בנו (אברהם) בהיותו בגיל 20 ונטמן בבית החיים בטלומאץ'.
בשנת ה'תר"ף נבחר לכהן כרב "תוך העיר" של קהילת היהודים בעיר למברג במקום ר' משה באב"ד שנפטר וכעבור זמן נתמנה לכהן גם כראב"ד [ראש אב בית דין] קהילת למברג כולה – "תוך העיר" וכן "חוץ לעיר" דהיינו בפרברי העיר וגלילותיה. נהג להסתופף בחצר אדמו"ר רבי יששכר דוב רוקח מבעלזא [מהרי"ד] ואדמו"ר רבי אהרן רוקח מבעלזא [המהר"א].
בשנת ה'תרצ"א חלה במחלה אנושה וכאשר בני ביתו הגיעו לבעלזא לבקש את ברכתו של אדמו"ר רבי אהרן רוקח מבעלזא [המהר"א], לא השיב כלום. כעבור ימים אחדים פרצו גנבים באישון לילה אל דירתו וגנבו אוצרות זהב, כסף ותכשיטים, שהיו שייכים לכלות מבתי עניים ולסוחרים שהיו להם דיני תורה ובינתיים הפקידו בביתו את הכסף השנוי במחלוקת עד שיצא הדין לאור. כאשר סיפרו על כך לאדמו"ר רבי אהרן רוקח מבעלזא השיב 'כעת יזכה לרפואה'! ותוך ימים אחדים אירע נס והבריא.
בחודש חשון ה'תרצ"ו דאג לעקור עץ בסמוך לציוני אביו ואמו על מנת שיקברו אותו לידם. לאחר שהתפלל תפילת מנחה אמר: 'אלכה נא ואתיישב על כסא המשפט' ותוך כדי עריכת הדין-תורה נדם לבו והשיב את נשמתו ליוצרה.

תמונת הציון של בנו (אברהם) באדיבות
Jewish Galicia and Bukovina Organization