חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי בנימין זאב הלוי בוסקוביץ
תאריך הילולא: י' סיון מקום קבורה: הונגריה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
בעיירה בונהאד
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' שמואל קעלין (בעל "מחצית השקל").
אשתו: אסתר.
סבא: ר' נתן נטע (מצד אביו).
מתלמידיו: ר' משה קוניץ (בעל "בן יוחאי").

נולד בשנת ה'ת"ק בעיירה בוסקוביצה (צ'כיה).
מילדותו הפליא את הכל על שקידתו בלימוד התורה, החל לכתוב חידושים על הלכות וניכר בחריפות שכלו.
לאחר נישואיו עבר להתגורר בעיר אופן ישן [אובודה] (הונגריה) וייסד ישיבה.
בשנת ה'תקמ"ב החל לכהן כרב בעיר אסאד [אסוד] (הונגריה) ובחודש אלול ה'תקמ"ד מונה לרב הקהילה בעיר פרוסניץ [פרוסטיוב] (הונגריה).
בשנת ה'תקנ"א נאלץ לשוב לאופן ישן היות והשלטונות סרבו לחדש לו את אשרת השהייה ופתח שוב את הישיבה. לאחר ששריפה כילתה את כל רכושו וכתביו בשנת ה'תקנ"ג נדד לעיר בודפשט (הונגריה) והחל לכהן כרב הראשון לקהילת היהודים בבודפסט אולם בעקבות התנגדות ר' משה מינץ [מהר"ם מינץ] וטענתו כי קהילת בודפסט שייכת לשטח השיפוט של אופן ישן, נאלץ לוותר על הרבנות ובשנת ה'תקנ"ח החל לכהן כרב הקהילה בעיר בלשגיארמט [יארמאט] (הונגריה). בשנת ה'תקס"ד נבחר לרב קהילת קעלין (צ'כיה) אולם בשנת ה'תקס"ט נאלץ לעזור את העיר היות ולא ניתנה לו אשרת שהייה חוקית.
בקיץ שנת ה'תק"ע החל לכהן כרב הקהילה בעיר בונהאד (הונגריה) ועמד בראש הישיבה המקומית.
בשנת ה'תקע"ח השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    מאמר אסתר (ק)
•    סדר משנה (ק)
•    שושן עדות (ק)