חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל רבי שלום מזרחי שרעבי - הרש"ש
תאריך הילולא: י' שבט מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysde
ירושלים: הר הזיתים.
(בסמוך ציון בנו-ר' חזקיהו יצחק).
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' יצחק.
אשתו: מרת חנה.
בנו: ר' חזקיהו יצחק.
בתו: מרת רבקה.
חותנו: ר' גדליה חיון.
מתלמידיו: ר' אהרן משה פירירה, ר' חיים די לה רוזה.

נולד ביום שישי שנת ה'ת"ע בשרעב (תימן) ועל שמה כונה בשם "שרעבי".
עסק ברוכלות ובהיותו נער עלה לארץ ישראל אל ירושלים עיר הקודש. טרם עלייתו לארץ כבר היה מלא וגדוש בתורת הנגלה והנסתר אך בהגיעו אל ראש ישיבת "בית א-ל" בה חפץ בכל מאודו ללמוד, עשה עצמו כנער תם וביקש להתקבל כשמש בישיבה. ראש הישיבה, ר' גדליה חיון קיבלו ומאותו יום ר' שלום היה מעורר את התלמידים משנתם בחצות הלילה, מגיש לפני החכמים שתייה חמה, מסדר את הספרים וממלא את פחי המים ממי הבור. בד בבד היה מקשיב לשיעורים ולומד מבלי שאיש ישים לב. כאשר חכמי הישיבה ניתקלו בסוגיות להן לא מצאו תשובות ישב ר' שלום מן הצד אף על פי שהתשובה הייתה נהירה לו והסתיר את עצמו. פעם אחת לאחר שראש הישיבה היה שרוי בצער על שאינו מוצא תירוץ לקושייתו, כתב ר' שלום את התשובה והניחה בין דפי הספר של רבו. ר' חיון ותלמידיו התפלאו למראה התשובה הברורה ור' חיון גזר על תלמידיו לגלות מי הטמין את התשובה בספרו אך ר' שלום שלא נכלל בין התלמידים עליו לא חלה הגזרה. עד שבתו של ר' חיון ראתה את ר' שלום בשעת מעשה וגילתה לאביה, ר' שלום הודה וביקש מר' חיון להישאר ניסתר אך ר' חיון ראה בכך אות משמים כי הגיע העת להתגלות הרש"ש והושיבו לימינו. לאחר זמן לקחו לחתן לבתו.
לאחר פטירת ר' חיון בשנת ה'תק"י כיהן ר' שלום כבקשת חמיו כראש הישיבה. חיבר סידור כוונות בו כל מילה בתפילה וכל פרט במעשה המצוות מפורטים ומתורגמים לשמות קודש, לעולמות עליונים ולסדר המשכת השפע. את ה"סידור הארוך" בו הביא את הכוונות לפרטיהן העתיקו תלמידי ישיבת "בית א-ל" בכתב יד ואת ה"סידור הקצר" הידוע כ"סידור הרש"ש" בו הובאו הכוונות בקצרה, הביאו לדפוס ותפילת העמידה (שמונה עשרה) לפיו ללא חזרת הש"ץ ארכה כ – 40 דקות.
בחג הפסח שנת ה'תקמ"ב קיים את מצוות אכילת מצה עם ייחודים וסודות נעלים, נתנמנם לאחר הסדר ואז הודיע שהגיע זמנו להפטר מהעולם. טרם פטירתו התעטף בטלית ותפילין, הרבה בלימוד תורה בכוונות וייחודים, הבטיח שהמתפללים בלב תמים על קברו לכל ישועה נדרשת, תפילתם לא תחזור ריקם והשיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• אמת ושלום: בו מביע התנגדות לספרי קבלה שחוברו אחרי המקובל ר' חיים ויטל ומביא ביאורים על ספר עץ חיים (ק)
• סידור נהר שלום: כוונות התפילה (ק1/ק2/ק3/ק4)
• סידורו של הרש"ש: לפי כוונות האר"י
• רחובות הנהר: ביאור על הקדמות האר"י