חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי יהודה סגל רוזנר
תאריך הילולא: ו' סיון מקום קבורה: פולין
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
אושוויץ.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' מאיר ישכר.
אשתו: הרבנית שרה.
בנו (היחיד): ר' שמואל חיים.
מתלמידיו: המקובל רבי יהודה זאב ליבוביץ, ר' שלום רוזנטל.

נולד בשנת ה'תרל"ט בעיירה סרדנה (הונגריה).
מילדותו שקד עם אביו על לימוד התורה, בבגרותו למד בישיבת פרשבורג [ברטיסלאבה] (סלובקיה) ונסמך לרבנות על ידי ר' שמואל רוזנברג מאונסדורף.
נשא לאישה את בתו של ר' משה יונגרייז ומעולם לא כינה אותה בשמה הפרטי אלא פנה אליה במילים 'שמעי נא' או 'סלחי נא'. סייע לחותנו בניהול הרבנות בעיר קאשוי [קושיצה] (סלובקיה) ובשנת ה'תרס"ב החל לכהן כאב"ד [אב בית דין] לקהילת טשאפ (אוקראינה). בשנת ה'תרס"ה מונה לרב הקהילה בעיר סעקלהיד (רומניה). נודע בשכלו החריף, הבנתו בעניינים טכנולוגיים ובקיאותו בתלמוד הבבלי ושקד גם על לימוד תורת הקבלה. נטה אחר תנועת החסידות ומנהגיה – לבש מעיל משי ארוך וחבש שטריימל, טבל במקווה טהרה ביום ובלילה, כל יום הניח 3 זוגות תפילין: רש"י, רבנו תם ו"שימושא רבה" ולעיתים הניח 4 זוגות תפילין ובליל שבת ניהל שולחן עד השעות המאוחרות של הלילה. קיבל כל אדם בסבר פנים יפות ונהג להרכין ראשו בעת שברך לשלום אך התנגד לציונות, לתנועת המשכילים וללימודים כלליים, כינה את הלימוד בספרים זרים 'קריאה בספרי ליצנים'. נהג להכין למשרת בביתו מים לנטילת ידיים בבוקר ונזהר מאוד שלא לצער בעלי חיים. סרב להצעות לכהן כרב בקהילות שונות – אויהעלי, בעקעש וטשאבה והעדיף להתמסר לניהול הישיבה המקומית שמספר תלמידיה גדל משנה לשנה. בשעה 4 וחצי לפנות בוקר החל את הלימוד בישיבה, לאחר תפילת שחרית המשיך ללמד כאשר הינו עטור בטלית ותפילין, לפני כל שיעור גמרא לימד חומש עם רש"י וספר מוסר. מפאת ההוצאות הכספיות הגדולות הפריש לעיתים ממשכורתו הפרטית שקיבל מהקהילה לצרכי הישיבה, תמך כלכלית בתלמידים עניים, התכתב עם הורי התלמידים ובסוף זמן הלימודים נהג ללוות כל תלמיד וביקשו למסור דרישת שלום לאביו.
בשנת ה'תש"ד הועבר עם משפחתו ואנשי הקהילה לגטו גרויסוורדיין ונרצח במחנה ההשמדה אושוויץ.
מספריו:
•    אמרי יהודה (ק1/ק2/ק3/ק4/ק5)