חברי MyTzadikהרשמה חינם!
המקובל רבי שמעון זקש מקשטילץ
תאריך הילולא: ב' אייר מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
אביו: ר' יחיאל.
בנו: ר' אביגדור.
מורו: ר' דוד בן זמרא [הרדב"ז].

נודע בחכמתו ובקיאותו בתורת הנגלה ובתורת הנסתר ונמנה על גדולי רבני קהיר (מצרים). כתב חידושים וביאורים על פי הקבלה והשיב לשאלות הלכתיות.
בשנת ה'שמ"ח השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    מגילת סתרים: על מגילת אסתר