חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי יוסף אשר הלוי פולק
תאריך הילולא: כ''ז אייר מקום קבורה: פולין
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
אושוויץ.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' אברהם.
אשתו: קראסל (בזיווג ראשון), סלאווה (בזיווג שני).
סבא: ר' זעקל (מצד אביו).
מורו: ר' יוסף לייב סופר.
מתלמידיו: אדמו"ר רבי יוחנן סופר מערלוי.

נולד בשנת ה'תרנ"ח.
למד בעיר פאקש (הונגריה) בישיבת ר' יוסף לייב סופר, בצעהלים בישיבת ר' יעקב חזקיה גרינוואלד ובפרשבורג [ברטיסלאבה] (סלובקיה) בישיבת ר' עקיבא סופר.
לאחר שנשא לאישה את בתו של ר' יהודה אלטמן נסמך על שולחנו ולימד בישיבה המקומית. בשנת ה'תרפ"ב החל לכהן כרב ליהודי העיר ורפלט אשר הינה אחת הקהילות העתיקות בהונגריה. ניכר בכישרונותיו המיוחדים ובהופעתו המרשימה ונערץ על ידי אנשי קהילתו והתלמידים שנהרו ללמוד בישיבתו. כל שבת ארח בביתו כ – 10 תלמידים לסעודות השבת, בשנת ה'תרצ"ה ייסד פנימייה ובית תבשיל עבור התלמידים וביקר בכל בית שנודע לו כי יושביו זקוקים לעזרה.
לפני כל שיעור שמסר בישיבה לימד מוסר במשך כרבע שעה ובמהלך כל השיעור נהג לעמוד. דרש גם מאנשי קהילתו לקבוע עיתים לתורה ולא להסתפק בלימוד ביחידות, עודד את העלייה לארץ ישראל ובשנת ה'תרפ"ט ביקר בארץ ישראל אולם התנגד לתנועה הציונית.
בתחילת מלחמת העולם השנייה הישיבה נסגרה על ידי השלטונות ואף על פי כן פעמיים בשבוע יצא לכרם במרחק כ – 8 קילומטר מהעיר ולימד קבוצת תלמידים שעבדה שם. השתדל לעודד את הסובבים אותו ויצא לכפרים בסביבתו על מנת לשמש כשוחט ולחזק את רוחם.
בשנת ה'תש"ד הועבר למחנה ההשמדה אושוויץ ונרצח יחד עם אנשי קהילתו.
מספריו:
•    שארית יוסף אשר