חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי יואל זאב גלאטשטיין
תאריך הילולא: ז' סיון מקום קבורה: פולין
דרכי גישה
אושוויץ.
אביו: ר' שמעון.
מורו: ר' שרגא צבי טננבוים (בעל "נטע שורק").

נולד בשנת ה'תרל"ב בעיר יאסו [סמוך לקאשוי] (סלובקיה).
בשנת ה'תרנ"ו נשא לאישה את בתו של ר' יוסף ואלד ונסמך על שולחן חותנו. ניהל את הישיבה שייסד הסבא של זוגתו [ר' מרדכי ואלד] ואהב לפלפל ולחדש חידושים. לאחר פטירת חותנו בשנת ה'תרס"ו מילא את מקומו כרב הקהילה בקיראלי הלמץ [קראלובסקי חלומץ] (סלובקיה). נודע באהבתו לכל יהודי, חס על ממונם ודאג לבל יעשה עוול למישהו מבני קהילתו.
התפלל ונהג על פי מנהגי נוסח אשכנז ועם זאת הסתופף החצר האדמו"ר ממונקאטש והאדמו"ר מקאסאני.
במהלך מלחמת העולם השנייה הועבר לגטו יחד עם קהילתו ובחודש סיון הועבר למחנה ההשמדה אושוויץ ונרצח יחד עם משפחתו.
מספריו:
•    נחלת יואל זאב