חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון - המהרש"ם
תאריך הילולא: ט''ז שבט מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

ברז'אן [בז'ז'ני]
(בסמוך ציון זוגתו).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' משה.
אשתו: מרת יענטע.
בנו: ר' יצחק.
מורו: ר' יואל אשכנזי.
מתלמידיו: ר' שרגא פייבל הלוי מברודשין.

נולד בשנת ה'תקצ"ה בזלאטשוב.
מצעירותו הרגיל את עצמו להיות ער רוב שעות הלילה, ישן כ-3 שעות, שקד על לימוד התורה ובמהלך היום נמנם כחצי שעה. לאחר נישואיו עסק בסחר עצים ויערות. ר' שלמה קלוגר ביקש להסמיכו אך המהרש"ם לא חפץ להשתמש ברבנות ולבסוף נסמך ע"י ר' יוסף שאול נתנזון.
לא הסכים לקבל את הרבנות בלישנב לאחר שפתח את הספר ונגלה לעיניו הפסוק: "לא לעזר ולא להועיל".
קיבל את הרבנות בעיר פוטיק לאחר שפתח את הספר פעמיים: בראשונה נפתח בפסוק בפרשת קרח "אתה וכל עדתך היו לפני ה'" בשנייה "לשכן שמו שם ובאת אל הכהן". החל לכתוב את ספרו "משפט שלום" לאחר זמן עבר לכהן כרב של יזלוביץ ואז סיים לכתוב את ספרו.
עבר לעיר ברז'אן (אוקראינה) ולאחר כל דין תורה היה מסביר לצד אותו חייב את מקור ההלכה על מנת לפייסו.
דיני ממונות היה דן אך ורק בצירוף שני דיינים! כאשר לדעתו היה דבר מותר, גם אם אחרים החמירו פסק כשיטתו ולא חשש כלל מתגובתם.
רבים שלחו אליו מכתבים בהם ביקשו תשובות לשאלותיהם ופעמים רבות סיפר המהרש"ם שגילו לו בחלום חידושים וקושיות. הודה כי למד את ה"דרכי משה" למעלה מ – 100 פעמים.
לאחר שהיה מסיים את תפילתו בבית המדרש נהג ללמוד את פרושי רש"י ואור החיים על הפרשה ורק לאחר מכן הלך לביתו.
כשנה לפני פטירתו כתב בצוואתו שיקברוהו בסמוך לזוגתו, שלא יעשו אוהל על המצבה ולא יכתבו תארי כבוד. בשנת ה'תרע"א נפל למשכב וטרם פטירתו ביקש קצת יין בכדי לחזקו ואמר: 'לא אוכל לשתות כי עלי להכין דרשה שאצטרך לדרוש בפמליה של מעלה' והשיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• גלוי דעת: על שחיטה וטריפות (ק)
• דעת תורה (ק1/ק2)
• משפט שלום: על חושן משפט (ק)
• שו"ת מהרש"ם (ק1/ק2/ק3/ק4/ק5/ק6)
• תכלת מרדכי: על התורה (ק)

תמונת הציון באדיבות ר' יהושע זילברברג
מדריך במסעות לקברי צדיקים באירופה טלפון 052-7635014