חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי משה מקיטוב
תאריך הילולא: י''ז שבט מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadi
קיטוב [קוטי]: בית החיים המקומי
(בסמוך ציון זוגתו-שרה [נפטרה: כ' חשון ה'תקכ"ד]).
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tz
אביו: ר' שלמה.
אשתו: הרבנית שרה.
אחיו: ר' חיים מהורדנקה.
מורו: ר' ישראל [הבעש"ט].

נמנה על הצדיקים הנסתרים אשר כל עבודתם וכל תורתם נעשו מבלי שהדבר ייוודע ברבים.
כאשר נודע לו על ר' ישראל [הבעש"ט], נעשה לתלמידו.
נשא לאישה את בתו של ר' מנחם מענדיל.
קבע בעירו מנהג שלא לקבור בטלית כאשר ארע באחד מלילי יום הכיפורים שהמתפללים בבית הכנסת עמדו כל כך צפופים עד שלא יכלו להתנועע. ר' משה צווה שיסירו את הטליתות מעליהם ומייד רווח להם. לאחר שבררו לפשר הדבר התברר שהמתים שנקברו בטליתותיהם התערבו בין החיים וגרמו לצפיפות.
ביום שישי שנת ה'תצ"ח השיב את נשמתו ליוצרה.