חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי חיים אהרן דוד דייטש
תאריך הילולא: כ''ב סיון מקום קבורה: פולין
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
אושוויץ.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' יוסף ישראל.
בתו: רחל הינדל (בעלה ר' פנחס קלמן).
אחיו: ר' מנחם צבי.
סבא: ר' אהרן דוד בעל "גורן דוד" (מצד אביו).
מתלמידיו: אדמו"ר רבי יוחנן סופר מערלוי.

בנעוריו למד בישיבת אביו, נסמך לרבנות על ידי ר' ישעיה זילברשטיין מהעיירה ווייצן [ואץ] (הונגריה) ולאחר שנשא לאישה את בתו נסמך על שולחנו כ – 7 שנים ושקד על לימוד התורה.
לאחר פטירת אביו בכ"ז שבט ה'תרפ"ז נבחר במקומו לרב קהילת בלשגיארמט (הונגריה) וטרם החל את כהונתו ביקש מאנשי הקהילה לסייע לו בהחזקת ישיבה שתמנה לפחות 30 תלמידים. ניכר באהבתו הגדולה לתלמידיו, הקים פנימייה ובית תבשיל על מנת לאפשר לתלמידיו ללמוד ללא דאגות וכאשר לאחד מתלמידיו נפסלו התפילין העניק לו את התפילין שלו והזמין לעצמו תפילין חדשים. כל בוקר לאחר תפילת שחרית נשאר עטור בטלית ותפילין ולמד עם התלמידים משניות 'קדשים' ו'טהרות' וכל יום לפני הצהריים למד שולחן ערוך במשך כשעה וחצי. בלילות שישי לימד את תלמידי הישיבה יחד עם אנשי הקהילה חומש עם רש"י ועל כל פסוק אמר חידושים על דרך הפרד"ס [פשט, רמז, דרש, סוד] בשילוב דברי מוסר וסיפורי צדיקים. נודע בחכמתו והסביר כל דבר בבהירות ובפשטות, הקרין אהבה וחמימות ונזהר מאוד לא לפגוע בכבודו של אף אדם.
כאשר תלמידים רבים נהרו אליו מישיבות רבות שהחלו להיסגר בהונגריה ובסלובקיה בשנת ה'תש"א דאג לקליטתם ונעזר בשלטון המקומי שרכש לו כבוד רב על מנת להסדיר עבורם אישורים שונים.
בשנת ה'תש"ד הועבר למחנה עבודה אך היות ורצה להיות יחד עם קהילתו בשעות גורליות חזר לגטו וכעבור זמן נשלח למחנה ההשמדה ונרצח באושוויץ.
מספריו:
•    תבואת גורן