חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי חיים יצחק אייזיק הלברשטאם
תאריך הילולא: ב' סיון מקום קבורה: פולין
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
אושוויץ.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: אדמו"ר רבי יהושע מדאלינא.
אשתו: דבורה לאה.
מורו: אדמו"ר רבי יהושע מדולינא [אביו].

בתקופת מלחמת העולם הראשונה נאלץ לנדוד ממקום אחד למשנהו.
נשא לאישה את בתו של אדמו"ר רבי חיים צבי טייטלבוים מסיגט (בעל "עצי חיים") ובמשך שנים אחדות נסמך על שולחן חותנו בעיר סיגט ושקד על לימוד התורה יומם ולילה. ניכר בבקיאותו וכונה "הגאון".
בשנת ה'תרפ"ה החל לכהן כרב הקהילה בעיירה סלוטפינא (אז צ'כוסלובקיה כיום סלובקיה), ייסד ישיבה ובית תבשיל עבור התלמידים ודרש מתלמידיו ללבוש לבוש חסידי, להתפלל באבנט, לגדל זקן ופאות ולפני תפילת שחרית לטבול במקווה. השיב לשאלות הלכתיות וממקומות רחוקים הגיעו אליו לדין תורה. בחגים ובימים הנוראים רבים נהרו אליו לשמוע את קולו הערב בשעת התפילה.
בפסח ה'תש"ד הועבר עם תושבי העיירה לגטו ועונה קשות ובחודש סיון הועבר עם אנשי הקהיה למחנה ההשמדה אושוויץ ונרצח.