חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל רבי נתן נטע מנהיים
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: גרמניה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
מנהיים
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' יהודה לייב.

כיהן כרב הקהילה היהודית בהגנוי.
עלה לארץ ישראל יחד עם ר' יהודה החסיד, בשנת ה'תס"ז יצא כשד"ר [שליח דרבנן] מטעם קהילת האשכנזים והגיע למצרים. בשנת ה'תס"ח הגיע לאיטליה ולמד בבית המדרש של ר' בנימין הכהן בעיר ריג'ו. בשנת ה'תס"ט הדפיס בפרנקפורט דמיין (גרמניה) את הספר "מאורי אור" לר' מאיר פפירש עם ביאור שלו ושל ר' יעקב וילנא. שקד על לימוד התורה בבית המדרש שייסד ר' אשר לעמלי הייגנום בעיר מנהיים.
בשנת ה'תק"ג השיב את נשמתו ליוצרה.