חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי יצחק ידידיה פרנקל
תאריך הילולא: ד' אלול מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
גבעתיים: בית החיים "נחלת יצחק".
אביו: ר' אהרן.
אמו: הרבנית לאה.
אשתו: הרבנית חנה לאה.
בניו: ר' איסר, ר' יהודה אריה לייב, יעקב אליהו ור' שמעון מנחם.
בתו: הרבנית חיה איטה (בעלה הרב ישראל מאיר לאו).
סבא: ר' ישראל אליקים [גצל] קניג (מצד אמו).
מוריו: ר' מנחם זמבה מפראגא, ר' עקיבא אשר גוטפריד.

נולד  בכ"ו תשרי ה'תרע"ד בעיירה לינטשיץ [לנצ'יצה] (פולין).
בשנת ה'תרצ"ב נשא לאישה את בתם של זלדה רחל ור' חיים אלעזר בראנד.
בשנת ה'תרצ"ה עלה לארץ ישראל והתיישב בשכונת פלורנטין בתל אביב, החל למסור שיעורי תורה בתלמוד תורה "סיני" ומונה על ידי הרב עמיאל והרב עוזיאל [רבני תל אביב] כרב ומורה הוראה בשכונה.
בשנת ה'תשמ"ו השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    דרך ישרה
•    חזון למועד
•    מעמק הבכא
•    תעלומות חכמה

תמונת הציון מפורסמת לעילוי נשמת איתן בן יצחק רפאל ז"ל
שנפטר בט"ז אייר ה'תשע"ב
באדיבות משפחתו שתחי'