חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי ישראל גוטמן
תאריך הילולא: כ''ד חשון מקום קבורה: רומניה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
יאסי: מקום קברו אינו ידוע
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' אריה לייב מסדילקוב.
אמו: הרבנית רבקה רייזיל.
אשתו: הרבנית חנה יהודית.
בנו: ר' שלום.
סבא: ר' אברהם מקאריסטשוב (מצד אביו), ר' דוד הורוויץ (מצד אמו).
סבתא: מלכה (מצד אביו).

נולד בשנת ה'תק"ף בעיירה סדליקוב (אוקראינה) לאחר שהבעש"ט [בעל שם טוב] נגלה בחלום לאמו והודיע לה כי תלד בן כהבטחתו ש – 60 שנה לאחר פטירתו ייוולד בן שיקרא 'ישראל' כשמו ויהיה לו ניצוץ מנשמתו.
מילדותו שקד על לימוד התורה עם אביו ובגיל 9 רבים חפצו לקחתו כחתן. בגיל 14 נשא לאישה את בתם של מרת הינדא ור' יוסף לנדא [אב"ד יאסי] ובמשך שנים אחדות נסמך על שולחנו ושקד על לימוד התורה. כאשר מצבו הבריאותי של אביו התדרדר שב לסדליקוב על מנת לסייע לו ולאחר פטירתו בכ"ב אייר ה'ת"ר חזר לבית חותנו שהחל לכהן כראב"ד [ראש אב בית דין] בעיר יאסי (רומניה). למד בצוותא עם חותנו, זוגתו דאגה לפרנסתם משני בתי מסחר שהיו בבעלותה וכאשר חותנו נעדר מהעיר מילא את מקומו.
נודע בענוותנותו ופרישותו מכל הבלי העולם, נזהר מאוד משיחת חולין וכאשר הרוז'ינר [אדמו"ר רבי ישראל פרידמן מרוז'ין] הגיע לסדיגורה עבר לבקשתו להתגורר בסדיגורה במשך כשנה. בהמלצת הרוז'ינר מונה בשנת ה'תר"ז לדיין בבית הדין של ר' יוסף לנדא [חותנו] אולם לאחר שזוגתו ילדה ולא הגיע לבתי המסחר כל הסחורה נגנבה ועל כן נאלץ לכהן כרב הקהילה היהודית בעיר סקולען (מולדובה) לפרנסתם. סרב להצעות לכהן כרב בעיירות גדולות וכעבור 40 שנה לערך החל בהכנות עלייה לארץ ישראל, בשנת ה'תרמ"ה שב ליאסי ונשאר לכהן כרב הקהילה.
בתחילת שנת ה'תרנ"ה חלה ובליל שישי לאחר חצות ביקש מים מהבאר, נטל את ידיו ושתה לאחר ברכת "שהכל נהיה בדברו", הזהיר שישתדלו לקבור אותו לפני שבת וטרם עלות השחר השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    בית ישראל