חברי MyTzadikהרשמה חינם!
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
המגיד מסטפין – רבי דוד הלוי
תאריך הילולא: י''א תשרי מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' שמואל מסטפין.
סבא: ר' יחיאל מיכל מזלאטשוב (מצד אמו).
מוריו: ר' דוב בער [המגיד ממעזריטש], ר' ישראל [הבעש"ט].

בערב יום הכפורים שנת ה'תקע"א סיים את הש"ס כמנהגו בכל שנה, ברך את בניו ובבכי אמר להם כי בשנה זו יש פקודה על צדיקים, ביקש מהם להתפלל את תפילות החג היות ואין לו כוח להתפלל לפני התיבה ובמוצאי יום הכפורים השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    הנהגת אדם