חברי MyTzadikהרשמה חינם!
המגיד מסטפין – רבי דוד הלוי
תאריך הילולא: י''א תשרי מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
אביו: ר' שמואל מסטפין.
סבא: ר' יחיאל מיכל מזלאטשוב (מצד אמו).
מוריו: ר' דוב בער [המגיד ממעזריטש], ר' ישראל [הבעש"ט].

בערב יום הכפורים שנת ה'תקע"א סיים את הש"ס כמנהגו בכל שנה, ברך את בניו ובבכי אמר להם כי בשנה זו יש פקודה על צדיקים, ביקש מהם להתפלל את תפילות החג היות ואין לו כוח להתפלל לפני התיבה ובמוצאי יום הכפורים השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    הנהגת אדם