חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי אליעזר זוסמן סופר
תאריך הילולא: ט' תשרי מקום קבורה: הונגריה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:wa
פאקש.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' מרדכי אפרים פישל.
בניו: ר' יוסף לייב, ר' שמעון.
מורו: ר' אברהם שמואל בנימין סופר (בעל "כתב סופר").

נולד בשנת ה'תקפ"ח בעיר פרשבורג [ברטיסלאבה] (סלובקיה).
לאחר שלמד בישיבת ר' אברהם שמואל בנימין סופר (בעל "כתב סופר") עבר ליערגן (סלובקיה) ולמד בישיבת ר' משה שיק [מהר"ם].
לאחר שנשא לאישה את בתו של ר' יואל אונגר החל לכהן כדיין בקהילת פאקש (הונגריה) ולימד תורה עשרות בחורים. כעבור 3 שנים מונה לרב קהילת היהודים בעיירה האלאש [קישקונהאלאש] (הונגריה) ובשנת ה'תרמ"ו מונה לרב קהילת פאקש במקום חותנו שנפטר וניהל את הישיבה שייסד חותנו. סבר כי יש ללמוד בעיון מעמיק והתנגד לשיטת הפלפול. דאג לכל תלמיד באופן אישי, הרחיב את מבנה בית המדרש על מנת לקבל את התלמידים הרבים שנהרו ללמוד בישיבתו שהתפרסמה בכל רחבי הונגריה והקים את "חברת מזונות" על מנת לסייע כלכלית לתלמידים נזקקים. כל בוקר לאחר תפילת שחרית למד עם תלמידיו שולחן ערוך כשהוא עטור בטלית ותפילין, לאחר סעודת ליל שבת נהג ללמוד עם חלק מתלמידיו את פרשת השבוע עם פירוש הרמב"ן [רבי משה בן נחמן].
במשך שנים סבל ייסורים ובערב יום כיפור שנת ה'תרס"ג השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    דמשק אליעזר (ק1/ק2/ק3/ק4/ק5)
•    המקנה
•    ילקוט אליעזר (ק)
•    מדרש מספר (ק)
•    מלאה קטורת (ק)
•    עט סופר (ק1/ק2/ק3/ק4)