חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי יעקב שלום קליין
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: פולין
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
אושוויץ
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' אליה.
בנו: ר' שמואל שמעלקי.
אחיו: ר' משה (בעל "זכרון שי").
סבא: ר' שמואל שמלקא בעל "צרור החיים" (מצד אביו).

נשא לאישה את בתו של ר' משה צבי פוקס (בעל "יד רמה") ונסמך על שולחן חותנו בעיר אוראדיה [גרויסוורדיין] (רומניה), מונה לדומ"ץ [דיין ומורה צדק] ועמד בראש הישיבה המקומית.
בשנת ה'תרפ"ד מילא את מקום אביו שנחלש עקב זקנותו ולא היה יכול למלא את תפקידו ולאחר שאביו נפטר בשנת ה'תרפ"ו נבחר במקומו לרב הקהילה בעיירה הלמאו (רומניה) ולראש הישיבה המקומית.
נודע באהבתו לבריות ובדיבורו השקול והמתון וניכר בשקדנותו ובלמדנותו. דאג שתלמידיו ילמדו לקרוא ולכתוב את שפת המדינה, טען כי לא ניתן להבין את הגמרא ללא ביאורי מהרש"א [רבי שמואל אליעזר הלוי אידליס] ודרש מתלמידיו לבדוק כל מראה מקום במקור. לפני תפילת שחרית נהג ללמוד משניות ובמשך שנתיים סיים את כל ששת סדרי המשנה, בין תפילת מנחה לערבית למד בספרי מוסר ובעיקר ב"כד הקמח" ו"חובת הלבבות".
בשנת ה'תש"ד הועבר עם אנשי הקהילה לגטו סוליש ומכל הגברים בגטו ניתנה רק לו רשות להישאר עם זקן קצר, נשלח למחנה ההשמדה אושוויץ ונרצח.