חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל רבי יצחק כדורי
תאריך הילולא: כ''ט טבת מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

ירושלים: הר המנוחות.
לאחר המחסום בכניסה לפנות מייד ימינה, להיכנס בכניסה הראשונה ולהמשיך ישר עד לציון
(בסמוך ציון הרבנית שרה – אשת הצדיק).

הציון הראשון שנבנה ע"י גוי ולאחר כחודש התפוררהציון החדש
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' כדורי יחזקאל יוסף דיבה.
אמו: מרת תופחה.
אחיו: יחזקאל יוסף.
אחיותיו: חביבה, נעימה, שמחה.
אשתו: שרה (בזיווג ראשון), דורית (בזיווג שני).
בנו: ר' דוד.
בתו: רחל.
מוריו: ר' אפרים כהן ור' סלמאן אליהו.
מתלמידיו: הר' בן אהוד.

נולד ביום שבת של חג הסוכות ה'תרנ"ח בעירק.
בגיל 17 דרש בפני גדולי התורה בבגדד ובסיום דבריו ביקשוהו לא להרבות בדרשות בעתיד מפאת חשש של עין הרע.
בשנת ה'תרפ"ג עלה לארץ ישראל והתגורר יחד עם זוגתו ברובע היהודי בעיר העתיקה של ירושלים. לאחר נפילת הרובע במלחמת השחרור, עברו לשכונת הבוכרים ור' יצחק למד בישיבת "פורת יוסף" בה למדו ש"ס, פוסקים וקבלה לשיטתו של האר"י ז"ל בהתאם ל"עץ חיים" ו"שער הכוונות".
בשנת ה'תשי"ז החל להתפרסם כצדיק הפועל ישועות. בד בבד עם לימודיו בישיבת המקובלים "בית א-ל" עסק בכריכת ספרים, כך הגיע לכתבי יד עתיקים שצילמם בזיכרונו. עמד בראש ישיבת "נחלת יצחק" ללימוד כוונות התפילה לפי הרש"ש, ובראש הבד"ץ נחלת יצחק. בל"ג בעומר ה'תשמ"ט נפטרה רעייתו (הרבנית שרה) ונטמנה בהר המנוחות בירושלים.
לעיתים קרובות נסע להשתטח על קברי צדיקים וזכה לפקוד את קברו של יחזקאל הנביא בעירק.
נהג ללבוש גלימה, בהתאם לקבלה שכך היה לבושם של בני ישראל בכל הדורות ומצנפת שחורה כאות לאבל על חורבן ירושלים. כל לילה קם בחצות לתפילה ולמד עד עמוד השחר. ישן מעט וקם בשעה 07:00 לתפילת שחרית בישיבת 'נחלת יצחק'. לאחר התפילה קיבל עשרות אנשים שהצטופפו לקבלת ברכה ובשעה 10:30 לערך חזר לביתו עטור תפילין ועטוף בטלית. הקפיד לשנן את הפרק היומי ב"חוק לישראל" ולמד דף בתלמוד הבבלי והירושלמי. בחצות היום אכל מעט והתחיל בקבלת האנשים הרבים שבאו להתייעץ, להתברך ולבקש ישועה. לאחר תפילת ערבית שוב למד וקיבל את האנשים שהמתינו בתור הארוך ובשעה 23:00 ישן מעט עד לתיקון חצות.
לדבריו רק מי שהתפלל 15 שנה על פי כוונות הרש"ש נחשב למקובל. ראשית דבר על האדם למלא כרסו בש"ס ופוסקים, מי שלומד קבלה צריך להתקדש ולהיטהר ולקירוב ביאת המשיח יש ללמוד קבלה.
בביקור שערך בכ"ד תמוז ה'תש"ן אצל האדמו"ר מליובאוויטש בניו-יורק (ארה"ב), בישר על בניית ישיבה ללימוד הקבלה הלכה למעשה ותפילה על פי כוונות האר"י ז"ל והרש"ש והאדמו"ר מליובאוויטש בירכו: "יאריך על ממלכתו...הצלחה רבה ומהירה...ועוד ישפיע זה על כל כדור הארץ מתאים להשם של מר, אם השם "כדורי" אזי צריך להשפיע לא רק בארץ הקודש כי אם בכל כדור הארץ...ברכה משולשת... בשורות טובות לא רק על פי קבלה אלא גם על פי נגלה..." [
לצפייה]
לאחר שאושפז בבית הרפואה עקב דלקת ריאות חריפה, השיב את נשמתו ליוצרה במוצאי שבת קודש ה'תשס"ו.

תמונת הצדיק באדיבות "הרב מאיר מלכא"