חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
רבי מאיר פרלס
תאריך הילולא: ט''ו תשרי מקום קבורה: רומניה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
קאריי [קראלי]
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' יצחק משה (בעל "בית נאמן").
מתלמידיו: ר' עמרם בלום (בעל "בית שערים").

נולד בשנת ה'תקע"א בעיר אונגריש ברוד (צ'כיה).
למד בישיבה בעיר טרנצ'ין (סלובקיה) והתפרסם כגאון בתורה ובעל שכל חריף. התעמק הלימוד ספר "מורה נבוכים" וספר "העיקרים" ונודע כבקי בדקדוק ובשפות אשכנז ורומית.
נשא לאישה את בתו של ר' יצחק פרנקל ולאחר פטירת חותנו בכ"ה תשרי ה'תקצ"ד מילא את מקומו כרב וכראש הישיבה בעיר קראלי (רומניה).
התנגד לחלוקת הקהילות שנוצרה בהונגריה ובעקבות כך נרדף בידי ההמון.
בצוואתו כתב שלא יכנו אותו בתארים 'רב', 'גדול' או 'גאון' רק שהיה מתמיד בלימוד וירא ה' מנעוריו ועל המצבה יכתבו: פה נטמן מאיר פערלס והגית בו יומם ולילה קיים מראשית נעוריו ועד אחרית החיים.
ביום הראשון של חג סוכות שנת ה'תרנ"ד השיב את נשמתו ליוצרה.