חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
תנחום בר עילא האמורא
תאריך הילולא: כסלו מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
מורו: ר' יהושע בן לוי.

נמנה על דור שני לאמוראים בארץ ישראל.
מכונה גם רבי תנחום בר עילאי, רבי תנחום בר חנינא ורבי תנחום בר חנילאי.
'אמר רבי תנחום בר חנילאי כל הצנוע בבית הכסא נצול משלשה דברים מן הנחשים ומן העקרבים ומן המזיקין' (תלמוד בבלי ברכות ס"ב/א').
'אמר רבי תנחום בר חנילאי אין הגשמים יורדים אלא אם כן נמחלו עונותיהן של ישראל' (תלמוד בבלי תענית ז'/ב').
'רבי בא בר זבדא ורבי תנחום בר עילאי ורבי יאשיה נפקוי לתעניתא... דרש רבי תנחום בר עילאי נתענו אין כתיב כאן אלא נכנעו' (תלמוד ירושלמי תענית פרק ב' הלכה א').
'תבשיל שהוא מצטמק ויפה לו אסור. תבשיל שהוא מצטמק ורע לו מותר. איזהו תבשיל שהוא מצטמק ויפה לו כגון אכרוב ואפונים ובשר טרוף. אמר רבי תנחום בר עילאי אף ראשי לפתות וראשי קפלוטות' (תלמוד ירושלמי שבת פרק ג' הלכה א').
'רבי תנחום ברבי עילאי דמך בחנוכתא' (תלמוד ירושלמי פרק ג' הלכה ט').