חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל רבי אברהם גלאנטי
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_myt
צפת: בית החיים העתיק ברחוב האר"י.
המיקום המדויק אינו ידוע!
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tz
אביו: ר' מרדכי אנג'ל.
בניו: ר' מנחם, ר' שמואל.
אחיו: רבי משה (בעל "מפתח הזוהר").
מורו: המקובל רבי משה קורדובירו [הרמ"ק].

נולד בעיר רומא (איטליה), צאצא למשפחה ממגורשי ספרד.
שם משפחת אביו שונה מאנג'ל [שפירושו מאיטלקית 'מלאך'] ל'גלאנטי' על ידי שרי המלוכה אשר הכירו בעדינותו ובמידותיו הנעלות ועל כן נהגו לכנותו "גלאנטי וומו" [שפירושו מאיטלקית – גבר בעל מידות יפות ויפה תואר].
למד עם אחיו (ר' משה) את תורת הנגלה, עלה עמו לארץ ישראל והתגורר בצפת.
למד את תורת הנסתר עם המקובל רבי משה קורדובירו [הרמ"ק], נהג לערוך בסתר סיגופים ותעניות מלבד בימים שאין אומרים בהם תחנון עד שהאר"י [רבי יצחק לוריא אשכנזי] הודיע לו כי עליו להפסיק את התעניות. הזהיר להיות תמיד בשלום ואחווה וטען כי התשובה המעולה ביותר בעולם היא לסבול את העלבונות. התפרסם בענוותנותו ובחסידותו וכונה בתואר "הקדוש".
כתב ביאור על ספר הזוהר בשם "זהרי חמה" ולביאורו על מגילת איכה קרא "קינת סתרים" אולם כאשר הספר הובא לדפוס בשנת ה'שמ"ט בעיר ונציה (איטליה) הוסיפו לספר שם "קול בוכים" וכך נתפרסם שמו. היה עשיר ומרכושו הפרטי מימן את בניית הציון של רשב"י [רבי שמעון בר יוחאי] במירון.
בשנת ה'שמ"ח לערך השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    זכות אבות: על מסכת אבות (ק)
•    ירח יקר: פירוש על הזוהר
•    קינת סתרים [קול בוכים]: על איכה (ק)