חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי יחיאל מיכל טוקצינסקי
תאריך הילולא: ח' ניסן מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
ירושלים: בית החיים סנהדריה בפינת הרחובות הרב בלוי ושאול המלך.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' אהרן.
אמו: טויבא.
אשתו: טויבא.
בנו: ר' ניסן אהרן.
סבא: ר' משה פיזיצער.

נולד ט"ו בטבת ה'תרל"ב בעיר לחוביצ'ה (בלארוס).
באדר ה'תרמ"ב עלה עם שיירת עולים לארץ ישראל והתגורר בירושלים אצל סבו (ר' משה פיזיצער).
בשנת ה'תרס"ה היה הראשון בארץ ישראל שהוציא לאור לוח יומי הלכתי הכולל הלכות ומנהגים שנתגבשו בקהילות הפרושים תלמידי הגר"א בארץ ישראל, דעות רבנים נוספים, זמנים הלכתיים שאותם קבע על סמך פסיקותיו ההלכתיות ועל סמך תצפיות מדויקות שערך על מנת לקבוע את זמני הזריחה והשקיעה ורוב בתי הכנסת של מתפללי נוסח אשכנז נוהגים בסדרי התפילה על פיו.
בשנת ה'תשט"ו השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    אל התלמיד (ק)
•    ארץ ישראל (ק)
•    בין השמשות (ק)
•    גשר החיים (ק1/ק2/ק3)
•    האישה על פי תורת ישראל (ק)
•    היומם בכדור הארץ (ק)
•    הלכות שביעית (ק)
•    טהרת ישראל (ק)
•    עיר הקדש והמקדש (ק1/ק2/ק3/ק4/ק5)
•    תקופת החמה וברכתה (ק)