חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אדמו"ר רבי חיים האגר מקוסוב
תאריך הילולא: כ''ה אייר מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: אדמו"ר רבי מנחם מענדל מקוסוב (בעל "אהבת שלום").
אמו: הרבנית שיינה רחל.
אשתו: הרבנית צפורה.
בניו: אדמו"ר רבי יוסף אלטר מראדוביץ, אדמו"ר רבי יעקב שמשון מקוסוב ואדמו"ר רבי מנחם מנדל מוויז'ניץ (בעל "צמח צדיק").
בנותיו: העניא (בעלה ר' ישראל מקרמניץ), יוכבד (בעלה ר' פנחס יוסף שפירא מקוסוב) ושיינא רחל (בעלה ר' יהושע אלעזר חודורוב מקולומייה).
אחיו: אדמו"ר רבי דוד מזאבליטוב (בעל "צמח דוד").
מורו: ר' מנחם מענדל מקוסוב [אביו].

נולד בשנת ה'תקנ"ה באוקראינה.
עוד בהיותו תינוק ידע לקרוא "הודו לה' קראו בשמו".
לאחר שנשא לאישה את בתו של ר' יהודה מאיר משפטיבקה נסמך על שולחן חותנו בעיר שפטיבקה (אוקראינה), שקד יומם ולילה על לימוד התורה וציווה את זוגתו שלא לספר אפילו להוריה כי אינו ישן בלילות.
כעבור זמן עברו להתגורר בבית הוריו שדאגו לפרנסתם ושקד על לימוד התורה יחד עם אביו.
לאחר פטירת אביו בשנת ה'תקפ"ו החל לכהן במקומו כאדמו"ר השני מקוסוב. נודע בזריזותו, אהבתו לכל יהודי ובקיאותו בתורת הנגלה ובתורת הנסתר. עמד בראש כוללות ארץ ישראל, פעל רבות לטובת יושביה ואף רצה לעלות לארץ ישראל אולם חסידיו מנעו בעדו. לא התיר למנות שוחט ללא הסכמתו, ביום פטירת הוריו נהג לסיים את כל חלקי הרי"ף והרמב"ם.
כתב בצוואתו לחלק את רכושו בשווה בין בניו ובנותיו ובשנת ה'תרי"ד השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    תורת חיים