חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי אהרן פרסבורגר
תאריך הילולא: סיון מקום קבורה: פולין
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
אושוויץ.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' יוסף.
בנו: ר' שמואל.
מוריו: ר' יוסף [אביו], ר' שמואל רוזנברג.

נולד בשנת ה'תרמ"ד.
בילדותו שקד על לימוד התורה עם אביו וניכר בכושר זכרונו המופלא ובחריפות שכלו. נסע לעיירה אונסדורף [הונצובצה] (סלובקיה) ללמוד בישיבת ר' שמואל רוזנברג ולאחר שלמד בישיבת פרשבורג [ברטיסלאבה] (סלובקיה) הוסמך לרבנות על ידי ר' שמחה בונם סופר (בעל "שבט סופר").
לאחר נישואיו עבר להתגורר בעיר פאפא (הונגריה) ובמשך שנים אחדות נסמך על שולחן חותנו. מונה לרב של חברת ש"ס ותקופה קצרה עסק במסחר לפרנסתו. בשנת ה'תרפ"ה עבר להתגורר בבונהאד (הונגריה), מונה לרב ואב"ד [אב בית דין] הקהילה ולראש הישיבה המקומית. ידע בעל פה את כל השולחן ערוך ואת כל ספרי ר' משה סופר (בעל "חתם סופר"). את דרשותיו ושיעוריו לתלמידי הישיבה החל בסיפורי צדיקים או במילתא דבדיחותא. כל בוקר לפני תפילת שחרית לימד פרק משניות בעל פה. נודע באהבתו לכל יהודי והתייחס לתלמידיו כמו לחבר.
בשנת ה'תש"ד הועבר לגטו ובחדש סיון נרצח במחנה ההשמדה אושוויץ יחד עם בני קהילתו.