חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי יהושע אהרן צבי ויינברגר
תאריך הילולא: כ''ח כסלו מקום קבורה: רומניה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
מרגיטה.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' משה.
אשתו: יוטא (בזיווג ראשון), לאה יוטא (בזיווג שני).
בניו: מזיווג ראשון – ר' אברהם יהודה, ר' עקיבא יוסף, ר' שמואל זלמן [רש"ז].
בנותיו: מזיווג ראשון – אסתר ובריינדל.

נולד בשנת ה'תקע"ד בשוסבורג [ססובר] (הונגריה).
בילדותו למד עם סבו שהיה סגי נהור ובמשך כ – 18 שעות ביממה היה קורא לפניו את הגמרא. לאחר שלמד בישיבת וורבוי נסע לעיר פרשבורג (הונגריה) ולמד בחברותא עם ר' אברהם שמואל בנימין סופר (בעל "כתב סופר") בישיבת ר' משה סופר (בעל "חתם סופר").
לאחר נישואיו התיישב בעיירה מרגיטה (רומניה) ונסמך על שולחן חותנו הגביר. שקד על לימוד התורה וסרב להתמנות לרב הקהילה, רק לאחר שחותנו נפטר ור' הלל ליכטנשטיין עבר לסיקס נענה להצעה ובשנת ה'תרכ"ב החל לכהן כרב הקהילה. עמד בראש הישיבה המקומית ועל אף עיסוקיו הרבים לא הסכים לבטל אפילו שיעור אחד ובדברי תורתו נהג לשלב דברי חסידות.
בשנת ה'תרנ"ב השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    שו"ת מהריא"ץ (ק)