חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל יצחק אייזיק הלוי
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: פולין
דרכי גישה
אביו: ר' יעקב.

שימש כשוחט בכפר זורוויטץ [סמוך לעיר פשמישל] (פולין) ובזמן ששחט היו דמעות זולגות מעיניו. על כל עניין שלא הבין כאשר למד בכה והתחנן שיאירו את עיניו, זכה לרוח הקודש אולם התנהג בצניעות והסתיר את מדרגותיו בקודש.
הצטער מאוד על שאדמו"ר רבי משה טייטלבוים (בעל "ישמח משה") לא רצה ללמוד עמו את תורת הנסתר, ציוה לטמון יחד עמו את כתביו ובשנת ה'תקמ"ג השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    אותיות דר' יצחק (ק)
•    יסוד יצחק (ק)
•    רזא מהמנא (ק)