חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
הרבנית רוזה בלומה טייטלבוים
תאריך הילולא: ג' תשרי מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
דרוהוביץ'.
אביה: ר' אהרן מחודרוב.
אמא: פייגא.
בעלה: ר' אלעזר ניסן.
בניה: אדמו"ר רבי יקותיאל יהודה מסיגט, ר' נחום הרש ור' שמואל מגורליץ.
בתה: חנה רחל.

נולדה בשנת ה'תקמ"ו.
נודעה כאישה חכמת לב ובעלת יראת שמים גדולה. הייתה בקיאה בכל התנ"ך [תורה, נביאים, כתובים], אגדות הש"ס ומפרשיו כגון המהרש"א והרי"ף, מדרשים, שולחן ערוך אורח חיים, פירוש האלשיך על התורה וכתבה בלשון הקודש. העניקה צדקה לכל נזקק ותמכה ביתומים, גייסה סכום כסף גדול לצורך בניית בית הכנסת הגדול בעיר דרוהוביץ'.
בליל שבת תשובה שנת ה'תרט"ו בראותה שבעלה במצב מאוד מסוכן לא הסירה את התכשיטים מעליה כאשר הלכה לישון היות וחשבה כי אם תסיר את התכשיטים ובעלה יפטר, לא יהיה נכון להלבישם. בעת יציאת נשמת בעלה במהלך הלילה התעוררה אך לא אמרה דבר ולא הזילה דמעות מגודל קדושת שבת. אכלה סעודת צהרים בחדר כדרכה, גם סעודה שלישית אכלה ושתתה כוס יין כדרכה בכל שבת ורק לאחר צאת הכוכבים כאשר הדליקו את הנרות והניחו את גופתו על גבי הקרקע אז הסירה את התכשיטים מעליה, נכנסה לחדר שבו בעלה מונח ואמרה 'עד כה היה בעלי אומר בכל ערב יום כיפור קודם "כל נדרי" פלגי מים ירדו עיני על לא שמרו תורתך ועתה גם כן ליל ערב יום כיפור נאמר בעוונותינו פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי' ועיניה זלגו דמעות ללא הפסקה. טרם הליכתה ללוויית בעלה בשעות הבוקר של ערב יום כיפור אמרה למשרתת שלא תשכח כי ערב יום כיפור היום וצריך להכין סעודה כמו ליום טוב שניים או שלושה תבשילים.
כעבור שנה, בעשרת ימי תשובה ה'תרט"ז השיבה את נשמתה ליוצרה.