חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל רבי מאיר הכהן פאפירש
תאריך הילולא: ב' אדר מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:way
ירושלים: הר הזיתים.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' יהודה ליב.
מוריו: המקובל ר' יעקב צמח הרופא, ר' ישראל אשכנזי.

נולד בשנת ה'שפ"ד בגרמניה.
מילדותו שקד על לימוד התורה ובגיל 13 החל ללמוד את תורת הקבלה.
עבר להתגורר בקראקא [קרקוב] (פולין) ועסק בסידור כתבי האר"י והכנתם לדפוס, לשם כך הגיע גם לדמשק (סוריה) ונפגש עם ר' שמואל ויטאל. בהתאם לכתב יד של ר' חיים ויטאל שמצא בדמשק חילק את כל כתביו של ר' חיים ויטאל לשלושה ספרים: 1. דרך עץ החיים 2. פרי עץ חיים 3. נוף עץ חיים.
חיבר סידור תפילה על דרך הקבלה, דרושים על התורה, פירושים על מדרש רבה.
עלה לארץ ישראל, התיישב בירושלים ובשנת ה'תכ"ב השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    אור האבוקה
•    אור זרוע
•    אור נר: על הגלגולים
•    אור פני מלך
•    אור צדיקים (ק)
•    אור צח
•    אור רב: על הזוהר
•    אילן הגדול (ק)
•    טל אורות (ק)
•    מאורות נתן (ק)
•    מאורי אור
•    מסילות חכמה (ק)
•    מתוק האור: על עין יעקב