חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
אדמו"ר רבי יהושע העשיל הורוביץ מחנצ'ין
תאריך הילולא: ג' אב מקום קבורה: פולין
דרכי גישה
אביו: אדמו"ר רבי חיים שמואל מחנצ'ין.

נולד בשנת ה'תרט"ז.
לאחר פטירת אביו בשנת ה'תרע"ו החל לכהן במקומו כאדמו"ר מחנצ'ין.
החמיר מאוד במצוות אתרוג, אמר כי ראשי תיבותיו הם: אמונה שלימה, תשובה שלימה, רפואה שלימה, גאולה שלימה וטען כי אם יש באתרוג פגם לא יוצאים בו ידי חובת אתרוג.
לאחר שכל יהודי אולקוש יחד עם משפחתו גורשו על ידי הנאצים בקיץ ה'תש"ב הועבר במכונית הגסטאפו לגטו סוסנוביץ.
בשנת ה'תש"ג עלה לרכבת המובילה למחנה ההשמדה והסתיר את זקנו הארוך אולם כאשר חייל נאצי שהבחין בו תפס בזקנו והחל לתלוש את שערותיו צעק לעברו 'אל תעז לנגוע בזקני בידיך הטמאות'. החייל נבהל מהצעקה וכעבור שניות אחדות ירה בו והרגו.