חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי ניסים אברהם אשכנזי
תאריך הילולא: ט''ו אלול מקום קבורה: טורקיה
דרכי גישה
איזמיר.
אביו: ר' רפאל (בעל "מראה עיניים").
אמו: רחל.
אשתו: רחל שרותה [קאדין].
אחיו: ר' יהושע חיים יהודה, שמואל.
סבא: ר' יהודה בעל "יד יהודה" (מצד אביו).
מתלמידיו: ר' גרשון אליה אשכנזי [בן אחיו], ר' רפאל יום טוב אשכנזי [בן אחיו].

נולד בעיר איזמיר (טורקיה).
מילדותו שקד על לימוד התורה יחד עם אביו.
לאחר פטירת אביו בכ"ז חשוון ה'תקפ"ו הוציא לאור את ספריו "מראה הגדול" ו"מראה הנוגה".
כיהן כרב באיזמיר (טורקיה) ובמשך כ – 7 שנים שימש כדיין בבית הדין של ר' חיים פאלאג'י. השיב לשאלות הלכתיות שהופנו אליו ממקומות שונים. כל ילדיו נפטרו בילדותם ועל אף ייסוריו נודע בשקדנותו בלימוד התורה ובקיאותו בדיני גיטין וחליצה.
בספרו על תהילים "נאה להודות" ביקש 'שכל הקורא בספר תהלים הלזה יאמר קודם הלימוד לעילוי נשמת האיש המר נפש הלמדן כבוד הרב נסים אברהם אשכנזי בן רחל שיהא נפשו צרורה בצרור החיים'.
בצוואתו כתב שלא יאמרו עליו שבח או תואר ובשנת ה'תר"ך השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    דרש אברהם (ק1/ק2)
•    הנאה לעולם: מוסר
•    מעשה אברהם: שו"ת (ק)
•    נאה דורש: דרשות
•    נאה להודות: על תהילים (ק)
•    נחמד למראה: על תלמוד ירושלמי (ק1/ק2/ק3/ק4)