חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי משה בארקי
תאריך הילולא: ד' סיון מקום קבורה: טורקיה
דרכי גישה
איזמיר: בית הקברות החדש, בחלקת הרבנים
(בסמוך ציוני רבי אברהם פאלאג'י, רבי אליהו אבולעפיה, רבי דוד הכהן, רבי חיים פאלאג'י, רבי רחמים נסים יצחק פאלאג'י).
ציון זוגתו (מלכה). נפטרה: י"ז אב ה'תרס"ז
אביו: ר' רפאל אברהם בכור.
אשתו: מלכה [קאדין].
בניו: ר' דוד, ר' יצחק, ר' רפאל אברהם.
בנותיו: אסתרולה (בעלה ר' דוד איסטרוגו), בכורה לאה (בעלה ר' חיים בארקי), סולטאנה (בעלה ר' בכור שבתי בארקי).
אחיו: ר' דוד.
סבא: ר' משה (מצד אביו).
מוריו: ר' אברהם פאלאג'י [אפ"י] (בעל "פדה את אברהם"), ר' חיים פאלאג'י (בעל "מועד לכל חי").
מתלמידיו: ר' דוד הלוי.

נולד בשנת ה'תקפ"ט לערך בעיר איזמיר (טורקיה) למשפחה שמוצאה ממגורשי ספרד אשר התיישבה בעיר סלוניקי (יוון) ועברה לאיזמיר ונקרא 'משה' על שם סבו מצד אביו.
למד בישיבת "בית הלל" באיזמיר. בשנת ה'תר"ט חתם יחד עם ר' חיים פאלאג'י על מינוי חברה קדישא ונשא אישה.
בשנת ה'תר"ל כיהן כדיין בבית הדין של ר' אברהם פאלאג'י ובשנת ה'תרל"ו נתבקש על ידי חכמי איזמיר להשיב על דברי ר' חיים מאיר מזרחי שכתב בספרו "בן הרמה" נגד הראשון לציון רבי חיים דוד חזן. בשנת ה'תרמ"ג לערך מונה כמשגיח כוללות התלמידי חכמים ובשנת ה'תרנ"ג מונה לאב"ד [אב בית דין] באיזמיר.
לאחר פטירת ר' רחמים נסים יצחק פאלאג'י (בעל "יפה ללב") בד' ניסן ה'תרס"ז מונה במקומו לראש רבני איזמיר. השיב לשאלות הלכתיות שהופנו אליו מארצות שונות וכתב חידושי תורה רבים.
בי"ז אב ה'תרס"ז נפטרה זוגתו.
לאחר שחלה בשנת ה'תרע"ג בבוקר יום שלישי השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    מזכרת משה