חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי אהרן ששון - מהר"א ששון
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: טורקיה
דרכי גישה
קונסטנטינופול [איסטנבול].
אביו: ר' יוסף.
בניו: ר' יוסף (בעל "שפת אמת") ור' יצחק.
סבא: ר' יוסף (מצד אביו).
מוריו: ר' מרדכי מטלון, ר' שמואל די מודינה [מהרשד"ם], ר' שלמה הכהן [מהרש"ך], ר' שלמה הלוי (בעל "לב אבות").
מתלמידיו: ר' חיים שבתי (בעל "תורת חיים"), ר' חיים אלפנדרי הזקן (בעל "מגיד מראשית"), ר' יוסף אישקאפה (בעל "ראש יוסף"), ר' מרדכי קלעי, ר' שבתי יונה (בעל "שי למורא"), ר' שמואל חיון (בעל "בני שמואל").

נולד בשנת ה'שט"ו לערך כנראה בעיר סלוניקי (יוון).
הינו צאצא למשפחה ממגורשי ספרד.
מילדותו שקד על לימוד התורה יחד עם אביו וניכר בכישרונותיו המיוחדים. למד בישיבת ר' מרדכי מטלון ולאחר מכן בישיבת ר' שלמה הלוי ובגיל 18 נשא לאישה את בתו.
כיהן כראש ישיבה בסלוניקי, השיב לשאלות הלכתיות שהופנו אליו ממקומות שונים וניכר בענוותנותו, כתב חידושים על התלמוד ופרושים על משנה תורה לרמב"ם [רבי משה בן מימון] ועל ארבעה טורים.
בשנת ה'ש"ף יצא למסע נדודים ביוון ובטורקיה, התיישב בקושטא [איסטנבול] (טורקיה).
בשנת ה'שפ"ו השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    תורת אמת (ק)