חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל רבי יששכר בער מקרמניץ
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: צ'כיה
דרכי גישה
אביו: ר' פתחיה משה.

התגורר בעיר קרמניץ (כיום אוקראינה).
לאחר שכתב פירוש על ספר הזוהר על פי שיטת הרמ"ק [המקובל רבי משה קורדובירו] שלח אליו אחד ממקובלי צפת מכתב ובו הודיעו לו כי אינם מסכימים לפירושו לאחר שגילו את שיטת האר"י [רבי יצחק לוריא אשכנזי].
מספריו:
•    אמרי בינה (ק)
•    יש שכר (ק)
•    מקור חכמה (ק)
•    פתחי י-ה (ק)