חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי יעקב דוב בעריש
תאריך הילולא: ג' אדר מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
צפת: בית החיים העתיק ברחוב האר"י
(בסמוך לציון האר"י).
אביו: ר' צבי.
בניו: זאב, ר' חיים ישראל, ר' יהודה.
בתו: דבורה.
מורו: אדמו"ר רבי יצחק יונגרלייב מראדוויל.
מתלמידיו: אדמו"ר רבי שלום יוסף פרידמן מסדיגורה (בעל "רשפי קודש").

נולד בשנת ה'תקנ"ד בעיר נדבורנה (אוקראינה).
מילדותו שקד על לימוד התורה ובימי נעוריו הסתופף בחצרו של אדמו"ר רבי יצחק יונגרלייב מראדוויל. התפרסם כמלומד גדול הבקי בתורת הנגלה והנסתר ובחכמות שונות ואדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין [הרוז'ינר] מינה אותו ללמד את בנו הבכור (אדמו"ר רבי שלום יוסף פרידמן מסדיגורה).
כיהן כרב ואב"ד [אב בית דין] בעיר רומאן (רומניה) ומאז כונה "הרב מרומאן".
הודיע למורו (אדמו"ר רבי יצחק מראדוויל) כי אינו יכול לסבול את כל המחלוקות ועל כן בשנת ה'תקצ"ו עלה לארץ ישראל עם זוגתו ושלושת ילדיהם. כאשר ירד מהספינה השתטח על אדמת הקודש בבכיות וגעגועים והתיישב בעיר צפת. נמנה על ראשי קהילת האשכנזים וראשי "כולל וואהלין". בסיוע כספי של הרוז'ינר ייסד בית מדרש ושקד יומם ולילה על לימוד התורה.
בשנת ה'תקצ"ט יצא לחו"ל [חוץ לארץ] על מנת לאסוף כספים עבור קהילת האשכנזים בצפת. בין השנים ה'תר"ד עד ה'תר"ו הגיע יחד עם ר' ניסן בק לאנגליה על מנת למסור לשר משה מונטיפיורי כתב מאת הרוז'ינר הממנה אותו לגבאי על מעות ארץ ישראל. בקיץ שנת ה'תר"ה הגיע שוב לאנגליה יחד עם ר' ניסן בק בשליחות הרוז'ינר על מנת לבקש מהשר משה מונטיפיורי להשפיע על המקורבים למלכות באנגליה לפעול לביטול גזירת "הקנטוניסטים" וגזרת "המלבושים" שהקיסר ברוסיה הטיל על היהודים.
בשנת ה'תרי"ח השיב את נשמתו ליוצרה.