חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל רבי אברהם אלכורדי
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: עיראק
דרכי גישה
מתלמידיו: המקובל חכם יצחק נח, ר' יצחק ברזאני.

נולד בשנת ה'ת"ר לערך בכורדיסטן.
יומם ולילה שקד על לימוד התורה ונודע כבקי בארבעה חלקי שולחן ערוך בעל פה. בסתר התעמק בלימוד ספר הזוהר, כתבי האריז"ל וספרי קבלה והתפרסם כמומחה גם בקבלה מעשית – כתיבת קמעות, עשיית שאלת חלום, גורלות ועוד.
בשנת ה'תר"ס החל לכהן כרב הקהילה היהודית בעיר ארביל (כורדיסטן).
בצוואתו המליץ למנות את תלמידו (המקובל חכם יצחק נח) כרב במקומו ובשנת ה'תרע"ח השיב את נשמתו ליוצרה.