חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי אהרן פרלוב הגדול מקרלין
תאריך הילולא: י''ט ניסן מקום קבורה: בלארוס
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:way
פינסק (שכונת קארלין בעבר), מקום קבורתו נמצא כיום בשטח בו מוצבת גדר של גן מקומי ואין מצבה על מקום הציון.
ציון ר' שלמה יוסף גלויברמן (בן אחיו-ר' יצחק) בבית החיים בטבריה. נפטר: י"א אייר ה'תר"ך
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' יעקב קרלינסקי מקוברין.
אמו: פרל.
אשתו: ברכה.
בניו: ר' יעקב ור' אשר.
בנותיו: הרבנית חיה שרה (בעלה ר' מרדכי טברסקי - המגיד מטשרנוביל), רבקה.
אחיו: ר' יצחק, ר' משה ור' קלמן.
סבא: ר' יהושע (מצד אביו).
מורו: המגיד ממעזריטש.
מתלמידיו: ר' שלמה מקארלין.

ר' יעקב היה מחסידי הבעש"ט ונהג להגיע לבתי יולדות על מנת להסיק את הבית ולתת אוכל לילדים. בשנת ה'תצ"ו נולד בליטא בנו ר' אהרן – ראש שושלת חסידות קארלין-סטולין. עובד ה' בקדושה ובטהרה, אשר מסר נפשו על מנת לקרב יהודים לתורה ומצוות ו - 84,000 בעלי תשובה נעשו על ידו.
המגיד ממעזריטש אמר כי כאשר ר' אהרן אומר בערב שבת "שיר השירים" בניגון המיוחד שלו, העולמות העליונים משתתקים ומלאכי השרת מפסיקים את שירתם ומתקבצים להקשיב לניגונו הקדוש הנלקח מעולם הניגון. ר' אהרן היה הראשון שהפיץ את תורת החסידות בערי ליטא, ייסד את חסידות קארלין, חיבר את הניגון "י-ה אכסוף נועם שבת" המתאר את גודל קדושת השבת והורה ללמוד גם בספרי מוסר ובעיקר ב"ראשית חכמה".
לפני פסח שהה אצל המגיד וכאשר יצא לדרכו ציווה המגיד על תלמידיו ללכת אחריו ולהחזירו מדרכו. בהגיעו לביתו ידע כי הינו מתקרב לקיצו והשאיר צוואה בה ביקש שלא יאמרו עליו שבח מלבד תלמידיו המובהקים שיודעים בוודאות את האמת. בשנת ה'תקל"ב חלה וכעבור ימים אחדים השיב את נשמתו ליוצרה.
לאחר פטירתו ר' שלמה (תלמידו) אימץ את בנו והמשיך את דרכו.
על יום פטירתו אמר הר' מקוברין כי יום זה מסוגל לתשובה.