חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי משה מטראני - המבי"ט
תאריך הילולא: כ''ג ניסן מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

צפת: בית החיים העתיק
בפתח מערה הסמוכה לציון האר"י.

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' יוסף די טראני.
בניו: ר' שלמה (הבכור) ור' יוסף [המהרי"ט].
סבא: ר' אהרן די טראני.
מוריו: ר' יעקב בירב ור' אהרן [הדודו].
מתלמידיו: ר' יום טוב צהלון (בעל "לקח טוב"), המקובל רבי שמואל אריפול (בעל "אגדת שמואל").

ר' יוסף [מצאצאי ר' ישעיה - מחבר תוספות רי"ד וספר המכריע], הגיע בשנת ה'רנ"ז לאחר גירוש ספרד מהעיר טראני שבדרום איטליה לסלוניקי ובשנת ה'ר"ס נולד בנו - המבי"ט.
דודו (ר' אהרן) לימדו תורה באדרינופולי. בשנת ה'רפ"ג עלה לארץ ישראל, התיישב בצפת ולמד אצל ר' יעקב. בשנת ה'רצ"ח נסמך על ידי ר' יעקב בירב ובגיל 20 נתמנה כחבר בית הדין של צפת ור"ם בישיבה אותה ניהל כ – 60 שנה. במשך 54 השנים שישב בבית הדין בצפת השיב לשאלות שהופנו אליו מכל התפוצות ולאחר פטירת ר' יוסף קארו כיהן כראש בית הדין במשך 5 שנים. בשנת ה'רצ"ה עלה לירושלים ללמד תורה.
חכמי דורו - הרדב"ז, ר' משה אלשיך, ר' בצלאל אשכנזי, ר' יוסף קארו ועוד נשאו ונתנו עמו בתורה.
כתב בספר "בית א-לוקים" שסדר תחיית המתים יהיה לפי סדר אותיות האלפא ביתא!
ר' יוסף קארו ניגלה אליו לאחר פטירתו והודיע לו שהוסיפו לחייו 5 שנים ואכן בגיל 80 שנת ה'ש"ם השיב נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• אגרת גאולת עולם
• ביאור פרקי שירה
• בית א-להים: מוסר ודרשות (ק)
• קרית ספר (ק)
• שו"ת המבי"ט (ק)