חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי יעקב בירב
תאריך הילולא: ל' ניסן מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

צפת: בית החיים העתיק.
מרחוב האר"י יש לרדת במדרגות ולפנות שמאלה לכיוון מקווה האר"י. לרדת במדרגות שמימין למקווה ולהמשיך ישר כ – 50 מטר, לפני מערת הושע הנביא לעלות במדרגות שבצד ימין ולהמשיך עד למערה. בתוכה נמצא הציון.
(בסמוך הציונים של: ר' אברהם גלנטי, ר' אברהם דוב בער מאוורוטש, ר' אלעזר אזכרי, ר' אלעזר רוקח, ר' אריה יהודה לייב סגל, ר' אריה לייב בעל הייסורים, רדב"ז, ר' דוד שלמה אייבשיץ, האר"י, הושע הנביא, הינוקא, הרידב"ז, הרמ"ק, ר' חיים מטשרנוביץ, חנה ושבעת בניה, ר' יהושע בן חנניה, ר' יוסף קארו, ר' יצחק מטולטשין, ר' ישמעאל הכהן, ר' משה אלשיך, ר' משה חאגיז, ר' עמרם חסידא,  ר' שלמה אלקבץ).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' משה.
בנו: ר' יצחק.
מורו: ר' יצחק אבוהב.
מתלמידיו: ר' אלעזר אזכרי, ר' יוסף סאגיס, ר' יוסף קארו, ר' משה אלשיך, ר' משה מטראני הזקן [המבי"ט], ר' משה קורדובירו [הרמ"ק].

נולד בשנת ה'רל"ה לערך בעיר מקדה (ספרד) ומגיל צעיר התפרסם כגאון ובעל יראת שמים. בשנת ה'רנ"ב הוגלה עם מגורשי ספרד והגיע לעיר תלמסאן (אלג'יריה), לבקשת קהילת היהודים בעיר פאס (מרוקו) עבר למרוקו והחל לכהן כרב העיר פאס.
בשנת ה'רנ"ג לערך נאלץ שוב לנדוד והגיע לקהיר (מצרים), שקד על לימוד התורה והתפרסם כחכם מופלג אולם על אף גדולתו בתורה החליט להתפרנס ממסחר ותוך זמן קצר התעשר. לבקשת קהילת היהודים בדמשק עבר בשנת ה'רפ"ח להתגורר בסוריה וכיהן כראש אב בית הדין ורב הקהילה. בעקבות מחלוקת עם מתנגדיו התפטר בשנת ה'רצ"ג מתפקידו, עלה לארץ ישראל והתגורר בירושלים. עבר לעזה וכעבור תקופה קצרה התיישב בצפת.
לאחר פטירת ר' יוסף סארגוסי כיהן כרב הקהילה בצפת, ייסד ישיבה גדולה בה לימד את תורת הנגלה והנסתר והשיב לשאלות שהופנו אליו מכל העולם בענייני הלכה. החליט לחדש את 'הסמיכה' שהייתה נהוגה בזמן המשנה והתלמוד והופסקה בימי הלל השני ובשנת ה'רצ"ח היה הראשון שהוסמך על ידי כל חכמי צפת ו – 25 רבנים מחברון ומטבריה שהתאספו בצפת. סמך לדיינים ארבעה מתלמידיו: ר' יוסף סאגיס, ר' יוסף קארו, ר' משה מטראני ור' משה קורדובירו [הרמ"ק] ואף שלח כתב 'סמיכה' לר' לוי בן חביב [הרלב"ח] אולם התנגדותו של ר' לוי בן חביב ושל ר' דוד בן זמרא [הרדב"ז] לחידוש 'הסמיכה' גרמה למחלוקת שהביאה לביטול הרעיון ובעקבות הלשנה לשלטון הטורקי כי הכוונה בחידוש הסמיכה לייסד את מלכות ישראל ולמרוד בסולטן נאלץ לברוח מצפת לדמשק.
כעבור שנים אחדות חזר לצפת ובליל שבת שנת ה'ש"ו השיב את נשמתו ליוצרה.
[ישנה דעה כי נפטר בראש חודש אדר שנת ה'ש"א ולא בראש חודש אייר]
.
מספריו:
• פירוש על הרמב"ם
• שו"ת מהר"י בירב (ק)