חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי ישעיה פיק-ברלין
תאריך הילולא: ה' אייר מקום קבורה: הונגריה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' יהודה לייב.
מוריו: ר' לייב (אביו) ור' צבי הירש הלברשטאט.

נולד בשנת ה'תע"ט בעיר איזנשטאט (הונגריה). נשא לאישה את בתו של הגביר ר' וולף פיק מברסלוי ועל שמו נקרא "פיק". לאחר נישואיו המשיך לשקוד על התורה ועל העבודה במשך כל ימי חייו וחותנו תמך בו ביד נדיבה. ניזהר מאוד שלא להתכבד בקלון חבריו ושקד בכל עת למצוא זכות ללומדי תורה לשמה. לאחר פטירת ר' יוסף תאומים נקרא לכהן במקומו כאב"ד ברסלוי בה כיהן במשך 6 שנים. ביתו היה בית ועד לחכמים וגדולי תורה ביקרו אצלו, כאשר בעל ה"שאגת אריה" ביקר בביתו תמה כיצד יתכן אדם עשיר וגאון כזה.
בהקדמה לספרו "שאילת שלום" התנצל שבהזכירו את הגדולים אשר בארץ החיים המה, לא הוסיף את המילה ז"ל או זצ"ל אך היות ורש"י וכן התוספות נהגו כך מלבד במקומות מועטים, נראה שאין זה העדר כבוד או זלזול.
בשנת ה'תקנ"ט השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• אומר השכחה: על הלכות שהפוסקים השמיטו
• הגהות על מסורת הש"ס
• הפלאה שבערכין: על הערוך (ק)
• יש סדר למשנה: על המשניות
• קטן שהגיע לחינוך: על ספר החינוך
• שאילת שלום: על השאילתות
• תנא תוספאה: על התוספתא