חברי MyTzadikהרשמה חינם!
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
רבי יצחק אלפסי - הרי"ף
תאריך הילולא: י' אייר מקום קבורה: ספרד
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

בעיר אלוסינא

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' יעקב.
בנו: ר' יעקב.
מוריו: ר' חננאל בן חושיאל ור' ניסים גאון.
מתלמידיו: ר' אפרים ור' יוסף מיגאש.

נולד בשנת ד'תשע"ג והתיישב בעיר פאס (מרוקו) ומכאן שמו "אלפסי".
ייסד ישיבה בפאס, היה הראשון שליקט את מסקנות ההלכה מהגמרא ומכל תפוצות ישראל פנו אליו בשאלות הלכה.
כל גדולי עולם קיבלו את דבריו והוא התקבל לפוסק בכל התפוצות. ר' יעקב ממרויש (מבעלי התוספות) נהג לשאול שאלות מן השמים והיו משיבים לו בחלום. פעם שאל בנוגע לעניין כלשהו אם ההלכה כהרי"ף או כהחולקים עליו והשיבו כי ודאי שהלכה כהרי"ף כי הוא חשוב מאוד וקראו עליו "ואת בריתי אקים את יצחק". הרדב"ז כתב כי הלכה כרבי יצחק אפילו נגד הגאונים.
בעקבות הלשנה שסיכנה את חייו ברח בשנת ד'תתמ"ח לספרד והתגורר בקורדובה, המשיך לגרנדה וכעבור שנה חזר לאלוסינא בה יסד ישיבה גדולה אליה נהרו תלמידים רבים.
השיב את נשמתו ליוצרה ביום שלישי בשנת ד'תתס"ג.
מספריו:
• הרי"ף המכונה "תלמוד קטן": תמצית ההלכות הנוהגות בזמן הזה שנמצאו בתלמוד בהשמטת השקלא וטריא ודברים שאינם נוגעים להלכה.
• שו"ת: 320 פסקי דינים בדרך שאלה ותשובה, נכתב בערבית.