חברי MyTzadikהרשמה חינם!
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
רבי יוסף תאומים
תאריך הילולא: י' אייר מקום קבורה: גרמניה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

פרנקפורט דאודר
(בסמוך ציון ר' אהרן יהודה ליב מרגליות).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' מאיר (בעל "ברכת יוסף").
אמו: מרת גיטל.
סבא: ר' יוסף (מצד אביו), ר' שלום משצ'עריץ (מצד אמו).
מוריו: ר' מאיר (אביו) ור' דניאל יפה.
מתלמידיו: ר' שמחה מבוברקא.

נינו של ר' יונה בעל "קיקיון דיונה" נולד בשנת ה'תפ"ז בעיירה שטעריץ (אוקראינה). בהיותו בגיל חצי שנה עברו הוריו לדור בעיירה לבוב בה כיהן אביו כדיין, שם גדל והיה מלמד תינוקות. כאשר הגיע ללמוד בברלין (גרמניה) כבר יצא שמו לתהילה ורבים הגיעו אליו לדין תורה, כיון שהדבר הפריע לו בלימודיו עשה עצמו כלא מבין ואז הפסיקו להגיע. לאחר פטירת אביו בשנת ה'תקל"ג מילא את מקומו כרב בלבוב-למברג במשך כ – 7 שנים, משם עבר לכהן כרב בפרנקפורט. ניכר במידת ענוותנותו ותמיד הקדים דברי אחרים לפירושיו.
עודד כתיבת והדפסת ספרים וכתב: 'אשרי מי שמדפיס ספריו בחייו'. התאונן על המלמדים גמרא עם המפרשים ומזניחים את לימוד החומש, נביאים וכתובים והתלמידים יודעים לתרץ קושיות ונקראים "רבי" אך אין להם שום ידיעה בתנ"ך ובלשון הקודש, שבתקופתו עמדה על סף שכחה.
התפלא ויצא נגד החנפים המרבים בתוארי שבחים וכותבים על חכמי ורבני הדור תואר "הגאון" היות ודור הגאונים פסק או "הרב המאור הגדול" שהוא תואר השמש. בשנת ה'תקל"א פרסם את ספרו על "יורה דעה" המחולק לשניים – "משבצות זהב" על הט"ז ו"שפתי דעת" על הש"ך. בחול המועד סוכות ה'תקמ"ד סיים את ספרו על "אורח חיים" המתחלק אף הוא לשניים "משבצות זהב" על הט"ז ו"אשל אברהם" על פירוש ר' אברהם גומבינר ("מגן אברהם"), אך הוציאו לאור רק בשנת ה'תקמ"ז. על ספרו הנ"ל זכה לברכת ר' מנחם מענדל רובין (אביו של ר' נפתלי מרופשיץ) שספרו לא יסור מעל שולחן של כל רב ומורה הוראה בישראל.
ביום רביעי שנת ה'תקנ"ב השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• גינת ורדים (ק)
• המגיד: על מסכת אבות (ק1/ק2/ק3)
• נוטריקן
• פורת יוסף: על מסכת יבמות וכתובות
• פרי מגדים: על שולחן ערוך (ק)
• ראש יוסף (ק)
• שושנת העמקים
• שו"ת הפרי מגדים (ק)
• תיבת גמ"א (ק)